Energeetika

Alates 2010. aastast on lisaks pelletite tootmisele arendama hakatud ka uut tegevusharu, milleks on elektrienergia tootmine.

2011 ja 2012 ehitati kaks elektri ja soojuse koostootmisjaama, mõlemad elektrilise võimsusega 6,5 MW ja soojusvõimsusega 15 MW. Jaamad toodavad sooja Graanul Invest grupi Helme ja Launkalne tehastele ning elektrit tarbitakse ise ja müüakse ka võrku. 

2014 rajati kaks uut elektri ja soojuse koostootmisjaama Lätis Incukalnsis. Jaamade elektriline võimsus on 3,9 MW ja soojusvõimsus 11 MW. 

2016 teises pooles alustas elektri tootmist Graanul Invest grupi viies koostootmisjaam, mis asub Imaveres. Jaama elektriline võimsus on 10 MW ja soojuslik võimsus 27 MW. 

2017 sügisel valmis kuues koostootmisjaam Osulas. Sarnaselt Imavere koostootmisjaamaga, on elektriline võimsus 10 MW ja soojuslik võimsus 27 MW.

Graanul Invest grupi eesmärk on ehitada koostootmisjaamad kõikide grupi pelletitehaste juurde.