Pelletite tootmine

Ettevõtte tegevuse esimese etapina ehitati 2004. a. kaks pelletitehast, esimene neist Eestis Imaveres ja teine Leedus Alytuses. Peale 2005.a. kahe pelletitehase käivitamist on Graanul Invest ülevõtmiste ja enda poolt ehitatud tehaste tulemusel kasvanud ja tänaseks on grupis kokku  11 graanulitehast.

2012 käivitus uus pelletitehas Lätis Incukalnsis (SIA Graanul Pellets), mille tootmismahuks on 180 000 tonni pelleteid aastas. Samuti on läbinud nii Helme  kui ka Launkalne tehas 2011-2012laiendusprotsessi, mille tulemusena on mõlema tootmisvõimsus kasvanud 180 000 tonnini aastas.  2012 augustis osteti pelletitehas OÜ Flex Heat Eesti, mis asub Ebaveres, Lääne-Virumaal. Tehase tootmismaht on 110 000 tonni pelleteid aastas.

 

 

 

Viimaseks pelletitootmisse tehtud investeeringuks Eestis on 2014 käivitatud pelletitehas OÜ Osula Graanul, mis asub Sõmerpalu vallas, Võrumaal. Tehase tootmismaht on 350 000 tonni pelleteid aastas.

Graanul Invest kontserni aastane tootmismaht on  2 300 000 tonni pelleteid. Tulevikuks on grupi kindel eesmärk kasvatada aasta tootmismahtu veelgi ning saada Euroopa suurimaks pelletitootjaks.