Tooraine

Premium pelletite toorainena kasutatakse  Graanul Invest grupi pelletitetehastes koorevaba okaspuu saepuru,  saematerjali järeltöötluses tekkivat kuiva saepuru ning höövlilaastu. Tööstuspelletite tootmiseks varutakse nii lehtpuu kui okaspuu saepuru, küttepuud, paberipuud ning hakkepuitu, mis võib sisaldada koort.

Värske saepuru kuivatamiseks  kasutatakse puukoort, kuiva küttehaket, kappimisjääke ning teisi sae- ja metsatööstuse jääkprodukte.

Oma tarnete kindluse  tagamiseks  sõlmib AS Graanul Invest  pikaajalisi toorainelepinguid Eesti, Läti ja Leedu  suurimate saeveskite ja puidutöötlemisettevõtetega. Pikaajalised lepingud tagavad stabiilse ja kvaliteetse partnerlussuhte ning võimaldavad seeläbi pakkuda klientidele parimaid lahendusi koos garanteeritud tarnetega.

Ettevõttel on neli mobiilset puiduhakkurit, mis on võimelised tootma Graanul Invest grupi graanulitetehaste tarbeks sobiliku fraktsiooniga materjali. Masinatega saab hakkida erinevaid biomasse - ümarpuitu, klotse, puukooort jne. Ning mis peamine - mobiilsed puiduhakkurid võimaldavad hakkimisjõudu suunata kiiresti sinna, kus seda kõige enam vajatakse.  

Tooraine müügist huvitatutel palutakse ühendust võtta alltoodud kontaktandmete kaudu:

Saepuru müügist huvitatutel palume ühendust võtta:

Kert Kruusimägi 
kert.kruusimagi@graanulinvest.com
Telefon +372 502 7082

Küttepuude müügist huvitatutel palume ühendust võtta:

Kaido Saar
kaido.saar@graanulinvest.com
Telefon +372 506 1910

Klotsi jm puidutootmisjääkide müügist huvitatutel palume ühendust võtta:

Kert Kruusimägi 
kert.kruusimägi@graanulinvest.com
Telefon +372 502 7082

Küttepuude müügist huvitatutel palume ühendust võtta:

Kert Kruusimägi
kert.kruusimagi@graanulinvest.com
Telefon +372 502 7082