07. Juuni 2016

Graanul Invest hakkab Belgias elektrit tootma

Graanul Invest kontsernist sai pärast 100% Langerlo NV aktsiate omandamist Belgias asuva elektrijaama omanik.

Esmaspäeval, 6. juunil 2016 sõlmisid Graanul Invest grupi tütarettevõtted GI Energy Investments ja Gi Power Plants aktsiate ostumüügitehingu German Pellets Holding Belgium NV-ga, mille järel sai Graanul Investist Langerlo NV aktsiate omanik.

Langerlo NV-le kuulub Belgia Flandria regioonis asuv elektrijaam elektrilise võimsusega 656 MW, millest 86 MW tootmisvõimsust kasutab kütusena gaasi ja 470 MW tootmisvõimsust kasutab küstusena sütt. Langerlo jaamale on eraldatud Flandrias roheliste sertifikaatide näol toetusmeede konventeerimaks söe baasil töötavad katlad ümber pelletite põletamiseks. Elektrijaama täiskoormusel töötamisel kasutab jaam 1,8 miljonit tonni pelleteid aastas. Jaama ümberehitus kütuse vahetamiseks peab olema lõpetatud 2018.a. sügiseks. Tehingu hind ja tingimused on konfidentsiaalsed, kuid jaama konventeerimise investeering on suurusjärgus 250 miljonit eurot. Langerlo elektrijaam toodab umbes 8% Flandria regiooni elektrivajadusest.

„Mul on hea meel, et sellele projektile on leitud võimekas investor, kellel on tugevad kogemused nii metsanduses, pelletite tootmise ja logistika vallas kui ka energeetikas. Loodame, et Graanul Investi kontsern suudab projekti jätkata ja edukalt lõpuni viia,“ kommenteeris Langerlo elektrijaama juht Marc Rommens tehingut.

„Langerlo elektrijaama projekt on meie ettevõtte arengus suur samm edasi. Oleme sarnaseid projekte otsinud juba paar aastat. Ma loodan, et suudame seda projekti ellu viies tõestada, et säästlik biomassi kasutamine on üks paremaid võimalusi olemasoleva energiainfrastruktuuri ära kasutamiseks ja reaalne ning tugev alternatiiv mistahes teistele taastuvenergia tehnoloogiatele. Kavatseme aktiivselt kaasata ka kõik asjasse puutuvad organisastioonid ja tänased jaama töötajad, et projekt edukalt teostada,“ sõnas Graanul Investi juhatuse esimees Raul Kirjanen.

AS Graanul Invest on metsandus ja energiakontsern, mis on täna Euroopa suurim pelletitootja, üks suuremaid metsaettevõtteid Eestis ja oluline taastuvenergia tootja Eestis ja Lätis.

Üles