25. Jaanuar 2017

Graanul Invest grupil valmis Imavere koostootmisjaam

Graanul Invest grupil valmis Imavere koostootmisjaama ja graanulitehase laienduse projekt.

Elektrijaam koosneb kahest restkoldega katlast, jaama elektriline võimsus on 10 MW ja soojuslik võimsus 27 MW. Koostootmise kasutegur on 89%, kütusena kasutatakse puukoort, võsahaket ja hakkepuitu.

Elektrijaam vastab Eesti võrgueeskirja nõuetele ja alustas elektri tootmist 2016. aasta teises pooles. Jaam on võimeline käivituma ja opereerima elektrivõrgust sõltumatult, mis on oluline varustuskindluse ja energiajulgeoleku seisukohalt.

Imavere koostootmisjaam on Graanul Invest grupi viies koostootmisjaam, Graanul Invest eesmärk on ehitada koostootmisjaamad grupi kõikide pelletitehaste juurde. 

 

Üles